Teu Kapaluruh

Hampura, anjeun maluruh nu teu nyampak di dieu.